Studiegids

nl en

Inleiding tot het Nieuwe Testament

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor dit college moet de cursus ‘Grieks voor beginners’ zijn afgerond.

Beschrijving

Onderwerp is de literair-historische benadering van het Nieuwe Testament met bijzonder aandacht voor het (Hellenistische) Grieks van het Nieuwe Testament, voor het ontstaan en de inhoud van de geschriften van het Nieuwe Testament, de geschiedenis van de tekstoverlevering en training tekstkritiek. Verder wordt er een uitstapje naar de overige vroegchristelijke letterkunde gegeven.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus is de student vertrouwd met de meest belangrijke karakteristieken van het Koine-Grieks (NT Grieks), heeft voldoende kennis van de inhoud en ontstaansgeschiedenis van de NT geschriften, weet met de synoptische kwestie om te gaan en beheerst de basale vaardigheden van de NT tekstkritiek inclusief hoe daarbij de drie meest belangrijke soorten tekstgetuigen in te zetten zijn. Hij / zij heeft inzicht in het ontstaan van de kanon en de meest belangrijke vormen van de vroegchristelijke literatuur na het NT.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tussen- en eindtentamen met kortere en langere essayvragen.

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt.

Literatuur

  • Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27e editie, 8e druk, Stuttgart 2001.

  • B. Ehrman, A Brief Introduction to the New Testament, New York / Oxford 2008.

  • U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 2005, 5te druk.

  • D. Burkett, An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity,
    Cambridge 2002.
    Ehrman ter aanschaffing, niets dient vooraf bestudeerd te worden

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg, Instituut Godsdienstwetenschappen.)

Opmerkingen

Voltooiing van deze cursus is voorwaarde voor de toelating tot de colleges Exegese Nieuwe Testament 1 (evangeliën), 2 (Paulus) en 3 (2e eeuwse vroeg-christelijke literatuur). Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus wederom volgen.