Studiegids

nl en

Nieuwe religieuze bewegingen en new age

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding Godsdienstwetenschap dient te zijn gevolgd en afgerond. Studenten die in het tweede semester met de opleiding beginnen dienen een inhaalprogramma af te werken. Inlichtingen hierover bij de docent.

Beschrijving

In de colleges wordt ingegaan op nieuwe religies die onder de noemers ‘nieuwe religieuze bewegingen’ en ‘New Age’ worden samengebracht. Aandacht wordt besteed aan de historische achtergronden van nieuwe religieuze bewegingen en New Age, aan de praktijken en geloofsvoorstellingen van een select aantal bewegingen, aan de sociale en culturele context waarbinnen ze tot stand zijn gekomen, en aan theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends en ontwikkelingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. De collegereeks wordt ingedeeld in vier delen. In het eerste, inleidende en theoretische deel wordt een aantal belangrijke begrippen, typologieën en theorieën behandeld. In het tweede deel bestuderen we een aantal geïnstitutionaliseerde alternatieve religieuze bewegingen, namelijk Heaven’s Gate, Scientology en de Hare Krishna-beweging (ISKCON). Na een kort derde deel over Neo-Paganism en Wicca, gaat het vierde deel over New Age. De term New Age verwees oorspronkelijk naar een nauw afgebakende millenaristische beweging die een spoedige doorbraak van het nieuwe tijdperk verwachte, maar wordt nu breder (en vaak pejoratief) gebruikt voor een grote hoeveelheid populaire en nauwelijks geïnstitutionaliseerde nieuwe vormen van religiositeit. In dit vak wordt New Age zowel in enge als in brede zin besproken en komen ook religies gebaseerd op fictie aan bod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent en begrijpt de student de belangrijkste sociaalwetenschappelijke en historische theorieën over religieuze bewegingen en New Age in de moderne wereld. Daarnaast heeft de student kennis over en inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling, de sociale functie en de culturele betekenis van religieuze bewegingen en New Age in brede zin. ### Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege. ### Toetsing

Tussentijdse opdrachten 30 % (ieder 10 %).
Schriftelijk take-home tentamen met drie essayvragen 70 %.

.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Hunt, Stephen J. (2003), Alternative Religions: A Sociological Introduction, Aldershot & Burlington, VT: Ashgate.
Studenten worden geacht dit boek te kopen.

Anvullende literatuur
Mastercopies van de aanvullende literatuur zijn te vinden op de cursusplank in de UB.

Aanmelden

Via uSis. Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. M. Davidsen.

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.