Studiegids

nl en

Inleiding hindoeïsme

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen voorwaarden.

Beschrijving

Het hindoeïsme heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een heuse wereldgodsdienst met wereldwijd bijna een miljard volgelingen en talloze tradities en stromingen, ieder vaak met zulke uiteenlopende ideeën en praktijken dat ze soms lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Daarom denken sommige geleerden dat het hindoeïsme misschien niet een, maar eeder een bundeling is van verschillende vormen van religies (of ‘hindoeïsmen’).
Het hindoeïsme manifesteert zich dus in een bruisende pluriformiteit aan religieuze praktijken, filosofieën, culten, tradities, rituelen, kunsten, literatuur, enz., wat hem niet alleen onderscheidt van andere godsdiensten, maar meteen maakt tot een van de meest fascinerende religiën ter wereld. Deze diversiteit biedt iedere student wat wils de kans om zich verder te verdiepen in een bepaalde richting die hem of haar aanspreekt.
Middels twaalf hoorcolleges, ondersteund door literatuur, PowerPoint presentaties en ander beeldmateriaal, zal een historisch en thematisch overzicht van het hindoeïsme worden geschetst, beginnend met zijn ontstaansverhaal en ontwikkeling in de loop van ruim vier millennia. Naast het ritueel is er aandacht voor de filosofie, devotie, alsook de hedendaagse praktijk in India. Verder aandachtspunten zijn o.a. hindoe-nationalisme, hindoe-muziek, dans, kunst, architectuur en cuisine.

Leerdoelen

Inzicht in kernbegrippen uit het hindoeïsme zoals dharma, jnana, karma, bhakti, moksha, varna, enz. (een complete lijst volgt nog). Studenten hebben na deze collegereeks een globaal beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het hindoeïsme, zijn relatie met andere contemporaine religieen, alsook inzicht in het spanningsveld tussen theorie en praktijk.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • tussentoets (30% van het cijfer)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70% van het cijfer):

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen.

Literatuur

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.
    Naast dit boek en een aantal artikelen die later zal worden opgegeven, worden nog twee boeken aanbevolen:

  • David Smith, 2003, Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.

  • C.J. Fuller, 1992 [2004], The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Op het eerste college (alsook op Blackboard) zal worden opgegeven wat er moet worden voorbereid voor de opeenvolgende colleges.
Voor het eerste college moet i.e.g. de Inleiding van Gavin Flood worden bestudeerd.

Aanmelden

Via uSis.
Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard aan te melden.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Mohkamsing
tel.: 071-527 1699