Studiegids

nl en

Inleiding antieke godsdiensten

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het college biedt een overzicht van enkele van de voornaamste godsdienstige tradities uit het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied in de oudheid en een kritische reflectie op de manieren waarop ‘dode’ religieuze tradities bestudeerd kunnen/moeten worden.
De colleges zijn verdeeld over drie regio’s: Mesopotamië (het huidige Irak, indertijd bewoond door Babyloniërs en Assyriërs), Iran (het Zoroastrisme) en de Hellenistische godsdiensten. Bij iedere godsdienst wordt aandacht besteed aan de aard en de omvang van de beschikbare bronnen en aan de bredere maatschappelijke en historische context. De godsdiensten worden verder geïllustreerd aan de hand van rituelen, mythes en iconografie.
Het eerste en het laatste college zijn bedoeld om de plaats van de studie van de antieke godsdiensten in de godsdienstwetenschap te definiëren..

Leerdoelen

Na afronding van dit college hebben studenten inzicht in enkele van de belangrijkste religieuze tradities van de oudheid, in hun geografische, historische en sociaal-culturele contexten. Ze zijn in staat wetenschappelijke informatie over deze religies te vinden, te beoordelen en in verband te brengen met bredere vragen uit de godsdienstwetenschap. Bovendien zijn ze in staat schriftelijk verslag te doen van zelfstandig uitgevoerd onderzoek op een van de deelterreinen van de studie van de antieke godsdiensten.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met voorbereiding.

Toetsing

  • Drie korte schrijfopdrachten (1 A4) over de opgegeven literatuur, verspreid over de collegeperiode.

  • Schriftelijk eindwerkstuk (10 pp.)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt als archief en informatiebron over de cursus: opdrachten, bibliografie etc.

Literatuur

  • A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilisation, Chicago & London: University of Chicago Press 1977 (en herdrukken). Hieruit moet bestudeerd worden: pp. 171-227 en 250-275.

  • M. Boyce, Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge 2001. Hieruit moet bestudeerd worden: pp. 1-100.

  • W. Burkert, Ancient Mystery Cults, Cambridge, MA & London: Harvard Unievrsity Press 1987 (en herdrukken); hieruit moet bestudeerd worden: pp. 1-114.

Aanmelden

De studenten moeten zich aanmelden door zich in te schrijven in Usis en in de Blackboardmodule.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong