Studiegids

nl en

Russische Taalvaardigheid 2

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college bestaat uit 2 onderdelen:

  • Schrijfvaardigheid (TVS2) en

  • Mondelinge taalvaardigheid (TVM2)

In de colleges mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken, er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten m.b.v. kranten, tijdschriften en radio en tv materiaal.

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

Bij het schrijven van verschillende opstellen wordt het vocabulair uitgebreid evenals de kennis van vaste zinswendingen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Diverse opdrachten en schriftelijk tentamen. Aan het einde van het 2e semester.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  1. A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.
  2. W.Honselaar, Groot Russisch-Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente: Mw. L. Anissimova