Studiegids

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Id

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het eerste jaar de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Schrijven: A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van het eerste jaar is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Valutazione:

Compiti a casa:vale il 10%
Progetto:vale il 10%
Presentazione progetto (produzione orale): vale il 10%
Test orale (produzione e interazione): vale il 20% giugno 2011
Test ascolto: vale il 10% giugno 2011
Test di lettura: vale il 10% giugno 2011
Test sulle strutture e sul vocabolario: vale il 30% giugno 2011

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di classe; libro di casa (met bijbehorende CD of cassette); COMPITO4 online; aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete3 unità 4-10 + compiti a casa (apprendimento autonomo e apprendimento cooperativo Argomenti trattati a lezione)