Studiegids

nl en

Alexandrië - multiculturele metropool

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen. Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten OCMW.

Beschrijving

Alexandrië werd gesticht door Alexander de Grote (en dat de Macedonische koning deze nieuwe stad naar zichzelf vernoemde, is reeds betekenisvol). Als koningsstad van het Ptolemaeënrijk groeide de stad spoedig uit tot de belangrijkste stad van de hellenistische periode. In de Romeinse periode — in Egypte vanaf 30 v.C. — wordt Alexandrië overvleugeld door Rome, maar het blijft een plaats van wereldhistorisch belang. En Alexandrië is er 2350 jaar na stichting nog (of weer), als miljoenenstad.
Dit is dus een van de belangrijke steden van de wereld, lange tijd een culturele hot spot. En dan het merkwaardige spanningsveld: juist van deze stad weten we weinig (wat NIET betekent dat er weinig over geschreven is! Gebrek aan feiten gaf in dit geval aanleiding tot zeer veel speculatie). Lange tijd was de archeologie een kwestie van losse vondsten, geschreven bronnen gaven slechts een zeer beperkt beeld van de stad als fysieke omgeving, en een vrij eenzijdig beeld van het stedelijk leven. Momenteel zitten we in een spannende periode waarin de archeologie voor het eerst iets van een totaalbeeld van de stad kan gaan bieden, en waarin we de geschreven bronnen zijn gaan herlezen en herinterpreteren. Alexandrië is plotseling een actueel onderwerp: het was niet de Griekse stad waarvoor het altijd was aangezien, maar ook een Egyptische stad, een joodse stad, een kosmopolitisch oord. Het is een antieke multiculturele samenleving in vol bedrijf.
In dit college proberen we enerzijds het antieke Alexandrië te begrijpen vanuit de archeologie en de tekstuele bronnen, anderzijds te kijken hoe de beeldvorming inzake de stad zich heeft ontwikkeld, en die beeldvorming te deconstrueren. Op zoek dus naar het echte Alexandrië dat ergens achter het mythische Alexandrië verstopt zit.

Leerdoelen

Een goede kennis van het hellenistische tijdvak in het algemeen en het Ptolemaeisch Egypte en Alexandrië in het bijzonder.
Een inzicht in bronnenkritiek: wat mogen/kunnen we wel, en wat niet beweren op basis van bepaalde bronnen.
Een (eerste) training in het schrijven van een wetenschappelijke tekst die voldoet aan de inhoudelijke en formele normen die daaraan gesteld worden.

Rooster

volgt.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Opdrachten en werkstuk.

Blackboard

Deze cursus maakt geen gebruik van Blackboard?
Informatie

Literatuur

Aanmelden

Contact

Dr. F.G. Naerebout

Opmerkingen