Studiegids

nl en

Werkcollege Papyrologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

Een thematisch werkcollege waarin vooral wordt gewerkt met papyrologisch bronnenmateriaal. Het onderwerp wisselt ieder jaar en wordt na vaststelling bekend gemaakt op de website van het Papyrologisch Instituut.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Reguliere studenten GLTC (BA/MA): Inleiding tot de Papyrologie
Keuzevakstudenten en A la Carte: Minimaal VWO-niveau Grieks en/of kennis van Demotisch en/of Koptisch; Inleiding tot de Papyrologie (in overleg)

Leerdoelen

De student maakt van dichtbij kennis met en neemt deel aan papyrologisch onderzoek. De student is in staat om in het kader van een bepaald onderzoek zelfstandig een of meer papyrusteksten of andere relevante bronnen te bestuderen, er de passende literatuur bij te zoeken, en de uitkomst van het onderzoek zowel mondeling als schriftelijk te presenteren.

Studielast

  • totale studielast voor de curus inclusief eindpaper: 1- ects= 280 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges, het voorbereiden van een referaat en een schriftelijke paper: 252 uur

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.

Toetsing

Beoordeling participatie inclusief referaat en paper.

Rooster

Zie online rooster.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij: docenten
tel. 071-5272906
e-mail: F_A_J_Hoogendijk@library.leidenuniv.nl, B_P_Muhs@library.leidenuniv.nl

Aanmelden

Aanmelden via Campus Solutions en ook graag bij de docenten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.