Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands- Arabisch

Vak
2010-2011

Toegangseis

Taalverwervings onderdelen van het eerste jaar (MSA1, MSA2, MSA3 en Lectuur eerste boek) en toestemming van de examencommissie.

Beschrijving

Om beter inzicht te krijgen in syntactische structuren van het MSA worden thematisch gerangschikte “connectors”/ “adawāt ar-rabṭ” (zie Literatuur) bestudeerd. Met behulp hiervan worden volgens schema oefenzinnen vertaald. Afwisselend hiermee zullen deelnemers aan de hand van zekere “connectors” zelfstandig in de media illustratieve voorbeelden opzoeken.. Deze opdrachten dienen ter beoordeling te worden ingeleverd.

Leerdoelen

De opgedane vaardigheid dient het structurele inzicht in zelfstandig te lezen MSA te vergroten.

Rooster

Dinsdag 11-13

Onderwijsvorm

Werkcollege met het verplicht maken van huiswerk dat per week beoordeeld wordt.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Het cijfer komt cumulatief tot stand door becijfering (en nadien middeling) van de wekelijks op tijd ingeleverde opdrachten. De te vertalen zinnen komen uit de lessen 2,4,11,16,18,en 22. Daarnaast dient de student a.d.h.v. de “connectors” uit de lessen 3,9,14,17,19 en 23 zelf representatieve zinnen te selecteren uit de pers. Deze zinnen worden vertaald, op tijd ingeleverd en beoordeeld.

Literatuur

  • Nariman Naili al- Warraki & Ahmed Tahir Hassanein, The connectors in Modern Standard Arabic. Cairo, The American University Press. Het liefst de laatste editie aanschaffen.

  • Er wordt met het oog op een breed scala aan voorbeeldzinnen bij de behandeling gebruik gemaakt van diverse grammaticale beschrijvingen van het MSA (o.a. Badawi/Carter/Gully, Modern Written Arabic. A comprehensive Grammar. London/New York: Routledge, 2004 [ook online beschikbaar] en El- Ayoubi/Fischer/Langer, Syntax der arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Teil 1, Band 2 (Wiesbaden: Reichert 2003; beschikbaar op de UB).

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de docent: Drs. R.E. Kon