Studiegids

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1 (beginners)

Vak
2010-2011

Tijdens dit college leert men Griekse teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s uit andere collecties.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Leerdoelen

De student kan niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie, en globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) het handschrift stamt.

Literatuur

Opgave door docent.

Toetsing

Beoordeling participatie en ingeleverde opdrachten.

Informatie

Bij docent mw. dr. F.A.J. Hoogendijk, tel. 071-5272906

Blackboard/webpagina

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Overzicht

Tijdens de colleges worden Griekse papyri ontcijferd van foto’s of origineel.

Toelatingseisen

Toegankelijk voor studenten GLTC en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die het vak ‘Inleiding Griekse papyrologie’ gevolgd hebben.