Studiegids

nl en

Besliskunde 2

Vak
2010-2011

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde en voor enkele onderwerpen uit Besliskunde 1 worden aanvullende resultaten en methoden afgeleid. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen worden behandeld (mede afhankelijk of men het als 6 of 10 puntsvak wil doen): 1. Lineaire optimalisering (implementatie aspecten; gevoeligheidsanalyse; duale en primale-duale simplex methode). 2. Geheeltallige lineaire optimalisering (branch-and-bound; sneden; handelsreizigersprobleem). 3. Netwerk optimalisatie (kortste paden; stromen in netwerken). 4. Speltheorie (tweepersonen nulsomspel; bi-matrix spelen; cooperatieve spelen). 5. Dynamische programmering (recursieve formulering toegespitst op toepassingen) 6. Markovketens in continue tijd (transient en stationair gedrag; reversibiliteit en uniformisatie) 7. Wachttijdtheorie (eenvoudige wachtrijsystemen, PASTA eigenschap en formules van Little) 8. Markov beslissingstheorie (met totale, verdisconteerde opbrengsten en met partiele observatie) 9. Simulatie (statistische verwerking van gegevens en variantie reductie)

Aantal college-uren
Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.
Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Verplichte literatuur
Collegedictaat vanaf begin september beschikbaar en ook te downloaden van www.math.leidenuniv.nl/~spieksma
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin september te zien op www.math.leidenuniv.nl/~spieksma