Studiegids

nl en

Mechanica en Relativiteitstheorie (TUD)

Vak
2010-2011

1e deel: Wetten van Newton en Galilei-transformaties; behoud van energie, impuls en impulsmoment; centrale krachtvelden, wetten van Kepler; systemen van puntmassa’s. 2e deel: Dynamica van starre lichamen, rotaties; beweging in niet-inertiaalsystemen, schijnbare krachten; dynamica met variabele massa; botsingen; special relativiteitstheorie, Lorentz transformaties, ruimte-tijd geometrie, relativistische dynamica.

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Verplichte literatuur TUD
W.D. McComb, Dynamics and Relativity, Oxford University Press. Gehele boek, behalve hoofdstukken 4, 10 en 15.
Vakcode TUD
TN1612TU
Opmerking
Geschikt als keuzevak

Links
Blackboard TUD

Gedetailleerdere vakbeschrijving