Studiegids

nl en

Caleidoscoop

Vak
2010-2011

Caleidoscoop is een gevarieerd programma dat niet één specifiek onderwerp behandelt. Diverse aspecten van wiskunde en het studeren van wiskunde komen aan bod. Doel van Caleidoscoop is de eerstejaars studenten te voorzien van basis-vaardigheden en -kennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

In het begin van het eerste semester wordt een instaptoets afgenomen, waarbij de studenten terugkoppeling krijgen over hun wiskundevaardigheden van het VWO. Voor studenten waarvan blijkt dat ze deze vaardigheden niet voldoende beheersen, wordt in de eerste periode een opfriscursus aangeboden, waarna een tweede toets wordt afgenomen. Het halen van zo’n (instap)toets is een verplicht onderdeel van het vak Caleidoscoop.

Aan beide universiteiten worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

  • Verzamelingenleer – Grafentheorie – Logica – Computergebruik (LaTeX en Maple) – Wiskunde (be-)studeren: hoe leer je wiskunde?

De overige onderwerpen kunnen per universiteit en studiejaar verschillen. Nadere informatie hierover en over de beoordeling is te vinden op de betreffende websites.

Voor dit vak is geen voorkennis vereist.
Dit vak bereidt niet specifiek op een bepaald vak voor, maar op de wiskundestudie in zijn algemeen.
Dit vak is dus niet voorbereidend op een bepaalde afstudeerrichting.

Vakcode TUD
WI1605

BELANGRIJK 1
Aanmelding voor dit vak (uiterlijk in september) via BlackBoard is verplicht!

BELANGRIJK 2
Mogelijk is het niet automatisch zo dat iedereen in 2010-2011 tweemaal tentamen kan doen in dit vak, maar moet een eventuele tweede tentamenmogelijkheid verdiend worden door actieve participatie op een voldoende niveau. De exacte regeling wordt, indien van toepassing, tijdig bekend gemaakt. Let hierop!

Links
Homepage Caleidoscoop Leiden

Homepage Caleidoscoop TU

Blackboard in Leiden