Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Netwerken

Vak
2010-2011

Beschrijving

Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Methode

hoorcollege

Literatuur

William Stallings, ‘Data and Computer Communications’, ninth edition, Prentice-Hall, 2010.
A.S. Tanenbaum, ‘Computer Networks’, Prentice Hall, 1996.

Website

Netwerken