Studiegids

nl en

Advanced Marketing Management

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Het vak Marketing Management moet met goed gevolg afgerond zijn.

Beschrijving

Nadat in het inleidende vak Marketing Management aandacht is besteed aan het strategische deel van het marketingplan, zal in het verdiepende vak worden ingegaan op de implementatie ervan: welke beslissingen moeten worden genomen en welke marketinginstrumenten hierbij gehanteerd dienen te worden om de gekozen strategieën te operationaliseren. Dit alles wordt mede behandeld aan de hand van een te schrijven operationeel marketing plan.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie van de marketingmix instrumenten (de 4 P’s) en het operationaliseren van deze marketingmix in de praktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Kennis van de basisbeginselen in de theorie van de marketingmix instrumenten (de 4 P’s);

 • Het kunnen toepassen van de theorie van de marketingmix instrumenten (de 4 P’s);

 • Het kunnen toepassen van de meest gebruikte modellen in het analyseren van de commerciële situatie van een bedrijf;

 • Kennis van de elementen van het operationele marketingplan; en

 • Begrip van de financiële en organisatorische implicaties van een marketingplan.

Rooster

Minor Bedrijfswetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gecombineerd Hoor- werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: M.J. (Malgorzata) Iwanczuk-Prost MA, N.J.C. (Niels) van de Ven, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse. Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Het schrijven van een operationeel marketingplan. Dit operationeel marketingplan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong– Principles of Marketing. Pearson/Prentice Hall, Fifth European Edition, 2008.

Reader:
Geen, alle benodigde informatie, communicatie en relevante links worden verstrekt via Blackboard en hoorcolleges.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie cursusomgeving Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: M.J. (Malgorzata) Iwanczuk-Prost MA

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: ma. di. do. vrij. 9.00-17.00 uur

 • Telefoon: 071-527 7851

 • E-mail: m.j.iwanczuk@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.