Studiegids

nl en

Immunologie

Vak
2010-2011

In de vorm van hoorcolleges zal stapsgewijs inzicht worden verkregen in de opbouw en de wijze van functioneren van het menselijk afweersysteem. Centraal staan de immunologische processen en mechanismen die leiden tot een adequate afweer tegen bacteri?en virussen. Tevens komen de immunologie van kanker, en therapeutische mogelijkheden om het immuunsysteem te be?loeden aan de orde. Specifieke aandacht wordt besteed aan de rol van verschillen bloedceltypen zoals B- en T- lymfocyten, monocyten en granulocyten, de vorming van antistoffen, de werkzaamheid van complement en de invloed van MHC-moleculen.

Coordinator

prof. dr. P.S. Hiemstra

Doelgroep

BFW2 – LST2

Onderwijsvorm

hoorcollege

Literatuur

Onder voorbehoud
The Immune System, P. Parham, Third edition 2009, Garland Publishing/Elsevier Science Ltd.; ISBN: 978-0-8153-4146-8.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (“gesloten boek tentamen”).

Doelstelling

*De student begrijpt de ontwikkeling en organisatie van het menselijk immuunsysteem en kan beschrijven hoe lichaamsvreemde partikels door het immuunsysteem worden herkend en vervolgens effectief worden verwijderd. *De student heeft inzicht in de cellulaire en niet-cellulaire componenten van het menselijk immuunsysteem en kan de rol die deze componenten spelen in de afweer tegen micro-organismen die het lichaam binnendringen beschrijven. *De student kan beschrijven hoe na een eerste contact met een lichaamsvreemd micro-organisme een immunologisch geheugen ontstaat en begrijpt hoe dit ook door vaccinatie kan worden bereikt. *De student kan beredeneren hoe afwijkingen of deficiënties in het functioneren van het immuunsysteem kunnen leiden tot autoimmuunziekten, overgevoeligheidsreacties of infectieziekten. *De student kan beschrijven op welke wijzen het immuunsysteem kan reageren op tumoren. *De student kan beredeneren op welke wijze manipulatie van het immuunsysteem kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.