Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2010-2011

De fysiologie van de mens wordt niet in al haar facetten behandeld. In plaats daarvan is er voor gekozen om enkele belangrijke en kenmerkende onderdelen te behandelen, die een indruk geven van de denktrant en benadering van fysiologisch onderzoek, in theorie en praktijk. In dit blok komen een aantal belangrijke regelsystemen aan de orde, te weten het Centraal Zenuwstelsel, het Autonome Zenuwstelsel, Hormonale regulatie, alsmede Hart, Circulatie en Bloed als voorbeeld van Organen en Orgaansystemen. Tevens geven een aantal gastdocenten presentaties over aan het blok Fysiologie gerelateerde onderwerpen waarop zij bij uitstek deskundig zijn. Er wordt ook aandacht besteed aan de rol van (dier)proeven bij fysiologisch onderzoek en de ethische aspecten daarvan.

Coordinator

dr. R.A. Voskuyl

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

hoorcollege, Probleem Gestuurd Onderwijs, practica, computersimulaties, presentaties

Literatuur

Onder voorbehoud:

  • W.F. Boron & E.L. Boulpaep, Medical Physiology. A cellular and molecular approach. Second edition, 2009. Elsevier Saunders, ISBN: 978-1-4160-3115-4.

  • Silbernagl & Despopoulos, Sesam atlas van de fysiologie, Bosch & Keuning, Baarn, meest recente druk

  • Aanbevolen: Kandel, Schwartz & Jessell, Essentials of neuroscience and behaviour, McGraw-Hill, New York, 1995

Toetsing

schriftelijk tentamen door middel van open vragen

Doelstelling

Het verkijgen van inzicht in het functioneren van fysiologische orgaan- en regelsystemen, in het bijzonder met het oog op geneesmiddelonderzoek.