Studiegids

nl en

Taaltraining Grieks (B-/C-groep)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC met eindexamenniveau Grieks.

Beschrijving

De cursus Taaltraining is de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is in de taalverwervingsblokken in het eerste jaar.
We besteden aandacht aan een aantal onderwerpen op het gebied van syntaxis en pragmatiek die in het eerste semester nog slechts beknopt aan bod zijn gekomen, zoals het gebruik van partikels en het creëren van discourse cohesie. Daarnaast besteden we aandacht aan semantiek en woordbetekenis en het gebruik van het woordenboek.
Voorts streven we ernaar de in het eerste semester verworven leesvaardigheid verder uit te bouwen. We lezen daartoe een selectie Attische historiografie (Xenophon Hellenica en Thucydides Historiae), en besteden aandacht aan de kenmerken van het genre en de specifieke eigenschappen van beide auteurs.
Om de taalvaardigheid te trainen maken we een aantal proefvertalingen. Waar nodig zal stof uit de taalverwervingsblokken herhaald of nader uitgediept worden. In ieder geval leert men opnieuw de basiswoordenlijst en de stamtijden.

Leerdoelen

  • Consolidering en verdieping van elementaire kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek.

  • Herhaling vocabulaire en stamtijden.

  • Uitbreiding van de vertaalvaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Literatuur

  1. Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk
  2. J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6)
  3. Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren; ca.€ 10,-)
  4. Van de teksten en aanteningen worden kopieerexemplaren beschikbaar gesteld.
  5. R. Appel, A. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken en P. Muysken (eds.), Taal en Taalwetenschap, Malden & Oxford, Blackwell 2002

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen