Studiegids

nl en

Inleiding Mededingingsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Het vak Inleiding Europees recht of Inleiding Internationaal en Europees Recht (Ba 1).

Beschrijving

De praktische relevantie van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht hoeft geen betoog. Dagelijks verschijnen er berichten in de media die betrekking hebben op het mededingingsrecht: de NMa beboet bouwbedrijven, de Commissie oordeelt dat de Nederlandse publieke omroep verboden staatssteun heeft ontvangen, OPTA stelt dat het bellen van een vast naar een mobiel nummer goedkoper moet, bedrijven als Microsoft en Intel moeten hun gedrag wijzigen en praktisch alle fusies en overnames moeten worden beoordeeld op hun effecten op de marktverhoudingen. In de huidige crisis ontvangen banken en andere bedrijven massale steun van overheden, terwijl de Europese Commissie een balans probeert te vinden. Hoe ver moet marktwerking in een mondiale crisis gaan?

Tijdens het keuzevak Inleiding Mededingingsrecht staat het Nederlandse en Europese mededingingsrecht centraal. Eerst zullen de juridische en economische basisbeginselen worden verkend aan de hand van de bestudering van literatuur, wetgeving en jurisprudentie. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke onderdelen van het mededingingsrecht (zoals verbod van kartelafspraken en misbruik van machtspositie, concentratiecontrole, de positie van de overheid onder het kartelrecht en het verbod van staatssteun). Het laatste college zal geheel in het teken staan van de toepassing van het mededingingsrecht door de Nederlandse Mededingingsauthoriteit en de Nederlandse rechter.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De doelstelling van de cursus is drieledig. Ten eerste leert u mededingingsrechtelijke problemen te herkennen, ten tweede leert u op welke wijze relevante informatie op het gebied van het mededingingsrecht te vinden en ten derde verkrijgt u de vaardigheid om de rechtsregel uit een specifiek geval te extrapoleren en zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak zijn studenten voldoende vertrouwd met de kernbeginselen en de systematiek van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en kunnen de studenten de juiste rechtsregels vinden en toepassen op een concrete casus.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: A.E. Beumer LL.M.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. Van de studenten wordt een actieve participatie tijdens de colleges verwacht; door middel van het voorleggen van vragen wordt de interactie met de studenten gezocht.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Open boek tentamen (80%)

 • Moot court presentatie (20%)

Inleverprocedures

 • Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader is beschikbaar bij onderwijsmaterialen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • N. Foster, “Blackstone’s EU Treaties and Legislation”, 2010-2011, 21st Edition.

 • P.J. Slot and A.C. Johnston, “Introduction to Competition Law”, 1st English edition, Hart Publishing, Oxford, 2006.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Elsbeth Beumer

 • Werkadres: KOG, B 1.33

 • Bereikbaarheid: ma t/m vr

 • Telefoon: 071 – 527 6857

 • E-mail: via secretariaat, a.e.beumer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.19

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

Opmerkingen

Behalve de laatste college(s) die betrekking heeft (hebben) op het Nederlands mededingingsrecht zal het keuzevak in het Engels gegeven worden. De studenten van dit vak zullen voor het colleges over het Europees mededingingsrecht aansluiten bij de studenten van de LLC-cursus Introduction to European Competition Law.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.