Studiegids

nl en

Themacollege 2b: Italiaanse vormgeving 1870-heden dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Zie studiegids BA

Beschrijving

De colleges van deze Themacursus 2b (deeltijdstudenten/avondopleiding) gaan over kunstnijverheid en industriële vormgeving in Italië vanaf 1870 tot heden. Hoewel de Italiaanse vormgeving pas na de Tweede Wereldoorlog alom in Europa als toonaangevend wordt beschouwd, gaven al eerder interessante stromingen de leefomgeving van de mens een geheel nieuwe gestalte. Het Futurisme, het razionalismo, de Triënnale, een belangrijk tijdschrift als Domus, het radicale design en het postmodernisme komen aan bod.

Leerdoelen

De student krijgt

  • verdiepende kennis op een specialistisch niveau over de geschiedenis van industriële vormgeving en kunstnijverheid, met als geografisch gebied Italië

  • leert artefacten te analyseren vanuit een designhistorisch perspectief

  • leert nieuwe ontwikkelingen in vormgeving te onderkennen in een bepaalde periode en land

  • leert deze ontwikkelingen mede te plaatsen in een cultuurhistorisch perspectief

Rooster

Zie BA semester 1, deeltijd

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

  1. schriftelijke tussentoets
  2. schriftelijk eindtentamen

Blackboard

Collegeteksten en beeldmateriaal kunnen op blackboard worden gezet.

Literatuur

  • G. Bosoni en P. Antonelli, Italian Design, MoMA Design Series nr. 5, New York 2008 (160 pp.)

Aanmelden

via uSis

Contact

Dr. A.M. Koch

Opmerkingen

Dit themacollege is ook te volgen voor het Keuzepakket Kunstgeschiedenis en de Minor kunst en literatuur in de moderne en postmoderne tijd.