Studiegids

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor de jeugd die bij jeugdzorg hulp komt halen of hulp krijgt aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde orthopedagogen in Nederland. Daarmee wordt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste aspirant orthopedagogen.

Leerdoelen

 • Studenten moeten kennis hebben van het beleid t.a.v. de zorg voor de jeugd (zowel bureaus jeugdzorg als jeugdhulpverleningsinstellingen) in Nederland.

 • Ze moeten de relevante wet- en regelgeving kennen.

 • Ze moeten weten waar, waartoe en op welke wijze de wet- en regelgeving een neerslag heeft gevonden in protocollen rond indicatiestelling/classificaties, verwijzing en behandeling.

 • Ze moeten de institutionele afhankelijkheden binnen de zorg voor de jeugd kennen en kennis hebben van lokale (gemeentelijke) variëteiten.

 • Ze moeten verschillende werkmodellen van de zorg voor de jeugd in Nederland kennen.

 • Ze moeten weet hebben van mogelijkheden tot monitoring, contrôle en het indienen van klachten gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg, wie betrokken zijn bij deze aspecten van de zorg om de kwaliteit in de zorg en hoe de procesgang is.

 • Ze moeten in op basis van analyses en evaluatie van zorgbeleid en zorgpraktijk gerichte optimaliseringadviezen kunnen formuleren voor afzonderlijke onderdelen van de zorg voor de jeugd en voor de samenhang/samenwerking tussen onderdelen

Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1-2.4, 2.6-2.10, 3.1-3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.

Daarnaast schrijven studenten een paper. Dit paper is voorwaardelijk voor deelname aan het tentamen en dient met een voldoende beoordeeld te zijn.

Blackboard

Voor deze cursus wordt een Blackboardpagina ingericht. Studenten kunnen via Blackboard met elkaar communiceren.

Literatuur

Let op: de literatuur is gewijzigd!

 • Graas, T.A.M., Liefaard, T., Schuengel, C., Slot, N.W., & Stegge, H. (red.) (2009). De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard. Deze literatuur is via de digitale bibliotheek voor de studenten vrij beschikbaar.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

De docent, Dhr. prof. dr. P. Vedder is voor inhoudelijke en organisatorische vragen bereikbaar via e-mail en heeft tot een uur na afloop van elk college spreekuur (kamer 4A19).