Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis Methodenblok

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

Inleiding in historisch onderzoek en verslaglegging, voortbouwend op de propaedeuse-colleges, aan de hand van een thema uit de Oude Geschiedenis.
Het methodenblok (blok 2 semester 1) wordt gegeven in combinatie met het hoorcollege “Geloof aan de goden” (gehele 1ste semester). Samen vormen deze twee colleges een blok van 5 ects.

Rooster

Rooster

Leerdoelen

De student leert een oud-historisch onderzoek op te zetten en uit te voeren op basis van antieke bronnen en moderne literatuur.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing

Mondeling referaat en werkstuk.
GLTC-studenten sluiten het hoorcollegegedeelte van dit blok af met een schriftelijk tentamen over de collegestof zonder aanvullende literatuur.
Daarnaast houden zij een referaat en schrijven een paper voor het Methodengedeelte.

Blackboard

In beginsel wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • Apparaat Oude Geschiedenis, nieuwste uitgave, verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. F.G. Naerebout