Studiegids

nl en

Eindwerkstuk bachelor

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven bij hun A-vak (dat is één van de vakken waar je een werkcollege bij gevolgd hebt). Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ects (maximaal 8500 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. Probeer dus ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij een werkcollege of blokcollege dat je gevolgd hebt, en bewaar zeer ambitieuze onderwerpen zoveel mogelijk voor de master.
Indien het A-vak, en daarmee het eindwerkstuk, cultuurhistorisch is, dien je in je eindwerkstuk Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit je competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op Regeling_ba-werkstuk.
De afstudeerrichtingen zijn:

  • Grieks

  • Latijn

  • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn)

  • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn)

Neem in een vroeg stadium contact op met je beoogd begeleider om afspraken te maken over je onderwerp en planning. Doe dat ook als je nog niet precies weet wat je onderwerp gaat worden. Voor een voorbeeld hoe een BA-werkstuk eruit moet zien kan je langsgaan bij de studiecoördinator. Zij beheert het scriptiearchief.
Houd ook rekening met de deadlines die gelden voor het afstuderen. Zorg dat je duidelijk met je begeleider hebt afgesproken wanneer je de definitieve versie van je werkstuk inlevert om op tijd een voldoendeverklaring en eindcijfer te kunnen hebben. Denk er daarbij aan dat er in principe géén begeleiding plaatsvindt in de zomermaanden (begin juli- half augustus).

Leerdoelen

Het uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken. Het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag van max. 8500 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijk werkstuk.

Blackboard

Literatuur

In overleg met de begeleider.

Aanmelden

Contact