Studiegids

nl en

Pensum (BA3) Latijn

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit pensum is een verplicht onderdeel voor BA3 studenten GLTC.

Beschrijving

Het 3de jaars pensum wordt normaliter gelezen bij de taal waar men ook een werkcollege volgt, d.w.z. ofwel het A-vak ofwel het B-vak. Wie beide talen gekozen heeft, kan zelf kiezen tussen Grieks en Latijn.
Het pensum Latijn bevat de volgende (keuze-)onderdelen:
Alle onderdelen van het BA3 pensum (A, B en C) zijn verplicht. Er kan binnen de delen A en B worden gekozen uit twee mogelijkheden; er is geen keuzemogelijkheid in deel C. De teksten dienen volledig zelfstandig gelezen te worden. De studenten dienen zowel kennis te nemen van de beschikbare wetenschappelijke commentaren als van de ‘schoolcommentaren’ (meer eenvoudige edities met aantekeningen).
Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/ Latijn in het BA-programma GLTC
Deel A: Lyriek

 • Horatius, Carmina, Boek I
  óf

 • Horatius, Carmina, Boek III

Deel B: Maatschappijkritiek

 • Seneca, Brieven 1, 2, 3, 5, 7, 12, 27, 28, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 77, 79, 80, 86
  óf

 • Juvenalis, Satiren boek 1: 1, 2, en 3.

Deel C: Historiografie

 • Tacitus, Annales IV.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Het pensum wordt geheel zelfstandig door studenten gelezen.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

 • Schriftelijke toets aan het eind van het 1ste blok van het 1ste semester over het eerste deel van het pensum, te weten lyriek (Horatius I óf III). Dit deel telt voor 30% van het eindcijfer.

 • Schriftelijke toets aan het eind van het 2e blok van het 1ste semester over het tweede deel van het pensum, te weten maatschappijkritiek (Seneca óf Juvenalis) en historiografie (Tacitus). Dit deel telt voor 70% van het eindcijfer.

 • Om een voldoende te halen voor dit vak moet voor de deeltoetsen samen een voldoende, en voor ieder van beide deeltoetsen tenminste een 5 gehaald worden.

 • In het geval van een onvoldoende voor een deeltoets kan deze apart herkanst worden op de hiervoor aangewezen tijdstippen. Een eventuele voldoende voor de andere deeltoets blijft tot het eind van het collegejaar staan, daarna moeten beide toetsen herkanst worden.

 • Beide toetsen bevatten vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context. Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van een onvoldoende voor de vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen.

 • Het tentamen is alleen schriftelijk af te leggen.

 • Inschrijving voor het tentamen geschiedt via Usis. Iedere student dient ook uiterlijk twee weken van tevoren aan het secretariaat GLTC door te geven welke keuze-onderdelen hij/zij gelezen heeft. Er wordt geen tentamen gemaakt voor wie dit niet tijdig doorgeeft.

Literatuur

Deel A:

 • Horace, Odes I: Carpe Diem, ed. D.A. West, Oxford 1995.

 • Horace Odes III: Dulce Periculum, ed. D.A. West, Oxford 2002.

 • R.G.M. Nisbet and M. Hubbard, A commentary on Horace: Odes I, Oxford 1970.

 • R.G.M. Nisbet and N. Rudd, A commentary on Horace: Odes III, Oxford 2004.

 • Q. Horatius Flaccus, erklärt von Adolf Kiessling, 14. Aufl. besorgt von Richard Heinze : mit einem Nachwort und bibliographische Nachträgen von Erich Burck, Berlijn 1984.
  Deel B:

 • Select Letters of Seneca, ed. W.C. Summers, Bristol 1983/Macmillan, Londen 1960 (fotografische herdruk van de originele editie uit 1910).

 • Seneca: Brieven aan Lucilius, ed. H. Wagenvoort, Utrecht 19597 (of andere druk).

 • Seneca Brieven 1-3: L.D. Reynolds (Hg), L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistulae Morales I-II, Oxford 1965 (OCT) (alleen tekst). Let op: brief 3 alleen bij Reynolds; brieven 1 en 2 alleen bij Reynolds en Wagenvoort; brieven 43, 53, 56, 79 en 80 alleen bij Reynolds en Summers.

 • Juvenalis, Satires: Book 1, ed. Susanna Morton Braund, Cambridge 1996 (Cambridge Greek & Latin Classics).
  Deel C:

 • Tacitus, Annals Book IV, ed. by R.H. Martin and A.J. Woodman, Cambridge 1994.

 • Cornelius Tacitus, Annalen, er. und mit einer Einl. versehen von Erich Koestermann, Heidelberg 1963.

Blackboard

Er zal op blackboard een discussion board geopend worden, waar studenten vragen over het pensum met elkaar kunnen bespreken

Aanmelden

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het semester via uSis (dus niet alleen aanmelden voor het tentamen!).

Contact

mw. dr. S. de Beer