Studiegids

nl en

Modern China: Culturele antropologie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

BA2 Moderne samenleving – sociale ontwikkelingen, of BA2 Government and Politics in Modern China.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding tot de meest belangrijke aspecten van de cultuur en sociale organisatie van de moderne Chinese maatschappij, met de nadruk op de Volksrepubliek. Hierbij ligt met name de nadruk op lokale sociale strukturen (zoals familie, verwantschap, werkeenheden, dorpen), de sociale stratificatie van de Chinese maatschappij, en meer informele omgangsvormen en gebruiken.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de cultuur en maatschappij van modern China

  • Schriftelijke en mondelinge presentatie van eigen werk

Rooster

Jaar BA 03 Talen en Culturen van China. Zie Opleidingsrooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege 2 uur per week (week 1-8)

  • Tentamen 2 uur (week 9)

  • Werkcollege voor paper presentaties 1 uur (4 aparte werkgroepen gedurende week 10-12)

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname, referaat) 30%

  • Schriftelijk werkstuk 70%

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

Voor elk college dient een artikel (ongeveer 20 paginas) in het Engels gelezen te worden. Voor de werkstukonderwerpen zal een literatuurlijst gegeven worden van ongeveer 4-5 Engelstalige artikelen (200 paginas). Alle literatuur zal via Blackboard beschikbaar gesteld worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Frank Pieke