Studiegids

nl en

Pensum (BA3) Grieks

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit pensum is een verplicht onderdeel voor BA3 studenten GLTC

Beschrijving

Het 3de jaars pensum wordt normaliter gelezen bij de taal waarin men een van de BA-werkcolleges volgt. Wanneer men in beide talen een werkcollege volgt, kan de student voor het pensum zelf kiezen tussen Grieks en Latijn.
Het pensum Grieks bevat de volgende onderdelen:

 1. zelfstandige lectuur van één komedie (geen keuze): Aristophanes Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen);
  1. zelfstandige lectuur van één tragedie te kiezen uit de volgende stukken (keuze-mogelijkheid):
 • Euripides Hippolytus (met de commentaar van Halleran; incidenteel gebruik van Barrett wordt aanbevolen)

 • Euripides Bacchanten (met de commentaar van Dodds)

 • Sophocles Antigone (met de commentaar van Griffith)

 • Sophocles’ Oedipous Rex (met de commentaar van Dawe) (bij Sophocles, met name bij de Oedipous Rex, wordt incidenteel gebruik van Jebb aanbevolen).

Als één van de hier aangeboden tragedies onderwerp was van het BA-1 tragedieblok, mag dat stuk niet hier opnieuw gekozen worden. Studenten die Euripides’ Hippolytus als eindexamenonderwerp hadden (CE 2007), mogen dat stuk niet kiezen. In alle gevallen van de zelfstandige lectuur geldt dat bij de te lezen teksten de vermelde commentaar bestudeerd dient te worden, inclusief de argumentatie voor bepaalde interpretaties, en de inleiding.

3.lectuur in vertaling van één tragedie (geen keuze): Aeschylus Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn).

4.Thucydides 2.1-8, 2.47-54 en 2.59-65 (waarvan de eerste twee passages in het Grieks en de laatste in vertaling) met commentaar van Rusten (Cambridge 1989). Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

Het pensum wordt geheel zelfstandig door studenten gelezen.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

 • Schriftelijke toets aan het eind van het 1ste blok van het 1ste semester over het onderdeel Thucydides. Dit deel telt voor 30% van het eindcijfer.

 • Schriftelijke toets aan het eind van het 2e blok van het 1ste semester over de onderdelen komedie, tragedie en de tragedie in vertaling. Deze onderdelen tellen voor 70% van het eindcijfer.

 • Om een voldoende te halen voor dit vak moet voor de deeltoetsen samen een voldoende, en voor ieder van beide deeltoetsen tenminste een 5 gehaald worden.

 • In het geval van een onvoldoende voor een deeltoets kan deze apart herkanst worden op de hiervoor aangewezen tijdstippen. Een voldoende voor de andere deeltoets blijft tot het eind van het collegejaar staan, daarna moeten beide toetsen herkanst worden.

 • Beide toetsen bevatten vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context. Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van een onvoldoende voor de vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen.

 • Het tentamen is alleen schriftelijk af te leggen.

 • Inschrijving voor het tentamen geschiedt via Usis. Iedere student dient ook uiterlijk twee weken van tevoren aan het secretariaat GLTC door te geven welke keuze-onderdelen hij/zij gelezen heeft. Er wordt geen tentamen gemaakt voor wie dit niet tijdig doorgeeft.

Blackboard

Op Blackboard zal een discussieforum worden ingesteld, waarin studenten vragen over de gelezen stof aan elkaar kunnen voorleggen.

Literatuur

 • Aristophanes. Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996

 • Aristophanes. Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993

 • Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett, Oxford 1964 – Euripides. Hippolytus. Edited with Translation and Notes by M.R. Halleran, Warminster 1995

 • Euripides. Bacchae. Edited with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford 21960

 • Sophocles. Antigone. Edited by Mark Griffith, Cambridge 1999

 • Sophocles, Oedipous Rex. Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, 2006.

 • Sophocles. The Plays and Fragments with critical Notes, Commentary and Translation in English Prose by Sir Richard C. Jebb, I The Oedipous Tyrannus, Cambridge 1914; III The Antigone, Cambridge 1900 [de commentaren van Jebb zijn herdrukt in Amsterdam 1966 en 1971, én door de Bristol Classical Press in 2004 met een ‘General Introduction’ van P.E. Easterling en een op de Oedipous Rex resp. Antigone toegespitste inleiding van Jeffrey Rusten resp. Ruby Blondell].

 • Aischylos. Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995.

 • Thucydides The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge: Cambridge University Press 1989.

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986.

Aanmelden

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het semester via uSis (dus niet alleen aanmelden voor het tentamen). Iedere student dient ook twee weken voor de toets aan het secretariaat GLTC (Mw. drs. S. López Abellán) door te geven welk keuzeonderdeel hij of zij gelezen heeft.

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/ Latijn in het BA-programma GLTC