Studiegids

nl en

Renaissance Latijn

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA2-studenten GLTC.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance. Drie genres staan hierbij centraal (epistolografie, biografie en elegie). Deze worden verkend aan de hand van voorbeelden van Michele Marullo, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Desiderius Erasmus en Thomas More. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en tot de wereld van de Renaissance.

Leerdoelen

  • Verwerving van kennis en inzicht in de wereld van het Neolatijn.

  • Verdieping in de problematiek van de literaire genres in de Latijnse literatuur.

  • Introductie in de materiële achtergronden van (neo-)latijnse teksten.

  • Training in het uitvoeren van een klein, vraag-gestuurd onderzoeksproject, en in het presenteren (mondeling en schriftelijk) van het argument.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

(n.a.t.k.)

  • referaat, mondelinge presentatie

  • voorbereiding en participatie in discussie

  • paper

Blackboard

Voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Kopieën van primaire literatuur worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Han Lamers (h.lamers@hum.leidenuniv.nl)

Opmerkingen