Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Marketing Management laat de student allereerst kennis maken met de functie van strategie en marketing en de interactie tussen strategie, marketing en de andere disciplines in de organisatie. Vervolgens wordt ingegaan op het marktonderzoek en de analyse van de interne en de externe omgeving van de onderneming. Ook komen de diverse markten waarop een organisatie een rol kan spelen en de hierbij horende concurrentiestrategieën aan bod. Dit alles wordt mede behandeld aan de hand van een te schrijven strategisch marketing plan.

Leerdoelen

Indien zich buitenlandse studenten melden, wordt dit vak in het Engels aangeboden.

Doel van het vak
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van markten, strategie, marketing en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Begrip van het verband tussen ondernemingsstrategie en de marketingfunctie in de organisatie van de onderneming;

 • Inzicht in de rol van marketing daarin als probleemgebied, als filosofie en als managementactiviteit;

 • Kennis van de meest basale termen en concepten van het vakgebied;

 • Kennis van de meest gebruikte modellen over klantgedrag van zowel consumenten als organisaties, de productlevenscyclus, adoptie, portfolioanalyse, en dergelijke;

 • Het kunnen toepassen van deze modellen in het analyseren van de commerciële situatie van een bedrijf;

 • Kennis van de elementen van het strategische marketingplan; en

 • Begrip van de financiële en organisatorische implicaties van een strategisch marketingplan.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gecombineerde hoor-/ werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: M.J. (Malgorzata) Iwanczuk-Prost MA, Drs. N.J.C. (Niels) van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse. Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

Het schrijven van een strategisch marketingplan. Dit strategisch marketingplan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong– Principles of Marketing. Pearson/Prentice Hall, fifth European edition, 2008.

Reader:
Geen, alle benodigde informatie, communicatie en relevante links worden verstrekt via Blackboard en hoorcolleges.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie cursusomgeving Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. N.J.C. (Niels) van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: ma. t/m vrij. 09.00-17.00 uur

 • Telefoon: 071-527 7851

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.