Studiegids

nl en

Propedeuse HC VG (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In het overzichtscollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland

Leerdoelen

Kennis, overzicht en inzicht verwerven in de algemene, maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland sinds 1500.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Literatuur

  • J.C.H. Blom en E. Lamberts ed., Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2003). Uit het handboek moet worden bestudeerd: Hoofdstukken: III, par. 3; IV; VI, par. 1 en 3; VIII en Epiloog.

  • Reader Vaderlandse Geschiedenis, (t.z.t. verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Alle eerstejaars deeltijd propedeuse-studenten zijn voor het responsiecollege en voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Informatie

Bij de docenten:
Prof.dr. H.J. den Heijer
Prof.dr. J.S. Pollmann en
Prof.dr. H. te Velde.

Opmerkingen

Overzicht
Dertien weken hoorcollege waarin door de docenten de Nederlandse geschiedenis in verschillende tijdvakken en thema’s vanuit diverse visies wordt behandeld.