Studiegids

nl en

Propedeuse RC OG (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het hoorcollege biedt een overzicht van de Oude Geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid. Het wordt sterk aanbevolen de opgegeven pagina’s van het handboek voor aanvang van het college te bestuderen.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historische overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.) en op de grote maatschappelijke structuren: economisch leven, sociale hiërarchie en politieke organisatie.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de opgegeven pagina’s van het handboek en over de stof van de hoorcolleges.

De beoordeling (V of O) voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Literatuur

  • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis,“herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 978 90 2632173 3.

  • Reader Oude Geschiedenis in Thema’s (t.z.t. aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen).

Aanmelden

Alle eerstejaars deeltijd propedeuse-studenten zijn voor het responsiecollege en voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Docent: Dr. H.W. Singor