Studiegids

nl en

Propedeuse RC MG (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college vormt een combinatie van de propedeuse hoor- en werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis. De colleges beginnen met een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de Europese geschiedenis van de vierde tot het begin van de zestiende eeuw op basis van het handboek. Om het college te kunnen volgen is het nodig het bijbehorende hoofdstuk in het handboek goed voor te bereiden.

Het tweede deel van het responsiecollege behandelt de stof van het eerste deel en het handboek verder en wordt met de docenten bediscussieerd. Centraal staan dossiers met bronteksten die aansluiten bij het handboek. Aan de hand van deze teksten worden belangrijke aspecten van de middeleeuwse samenleving verder uitgediept.

Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste politiekinstitutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de Middeleeuwen

  • inzicht in de middeleeuwse wortels van de Europese geschiedenis

  • in staat om deze bronnen te interpreteren en te plaatsen in een historische context

  • in staat om relevante naslagwerken en internetpagina’s betreffende de middeleeuwse geschiedenis te vinden

  • in staat om een eenvoudige heuristische opdracht uit te voeren

Rooster

Semester II, zie rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

De beoordeling (V of O) voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Ja. Op blackboard zal het volgende geplaatst worden: een schema van collegedata, een overzicht van zelfstandig te bestuderen handboekstof en de te bespreken thema’s en een proeftentamen.

Literatuur

  • (Handboek) W.P. Blockmans en P.C.M. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa (Amsterdam 2007, andere druk toegestaan, behalve de eerste druk uit 2002).

  • Reader De Middeleeuwen in teksten. Teksten en opgaven voor de eerstejaars werkcolleges Middeleeuwse geschiedenis (t.z.t. aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Alle eerstejaars deeltijd propedeuse-studenten zijn voor het responsiecollege en voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers