Studiegids

nl en

Propedeuse RC AGN (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit onderdeel van de studie komt de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan bod. Dit betreft de niet-Nederlandse geschiedenis van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw. Hoewel de nadruk zal liggen op de Europese ontwikkelingen, komt ook de wereldgeschiedenis in bredere zin aan de orde. Dit betreft vooral de geschiedenis van Azië in deze periode. In het responsiecollege zal de nadruk liggen op de bestudering van het handboek en het leren stellen en beantwoorden van vragen.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van de geschiedenis van de Nieuwe Tijd, het kunnen formuleren en beantwoorden van vragen aan de hand van een wetenschappelijke tekst, en inzicht verkrijgen in enkele sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over handboek en reader, verdeeld in twee deeltentamens na blok 1 en na blok 2.
Deeltentamen AGN 1: McKay hoofdstukken 12 t/m 16. Het cijfer wordt bekend gemaakt, maar de student krijgt nog geen studiepunten.
Deeltentamen AGN 2: McKay hoofdstukken 17 t/m 21; Reader ‘Teksten voor het propedeuse-college Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd’.

De student krijgt een eindcijfer gebaseerd op de resultaten van beide deeltentamens, voor 5 ECTS.

Blackboard

Literatuur

  • J.P. McKay e.a., A History of Western Society (since 1300) (Boston en New York 2008), 9e druk.

  • Sesamatlas bij de wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 1: Van prehistorie tot Franse Revolutie (Apeldoorn 1992).

  • Reader Nieuwe Geschiedenis (t.z.t aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Alle eerstejaars deeltijd propedeuse-studenten zijn voor het responsiecollege en voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Informatie bij de coordinator: Prof.dr. J.F.J. Duindam