Studiegids

nl en

Premodern Chinees IIIB

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit is een college Premodern Chinees voor gevorderde studenten die het basisniveau Premodern Chinees hebben afgerond.

Leerdoelen

  • Vloeiend leren lezen van teksten in premodern Chinees

  • Verdere uitbouw van het vocabulaire

  • Ontwikkeling van de vertaalvaardigheden

  • Verdere verfijning van de kennis der grammatica

  • Leren gebruiken van woordenboeken en andere relevante bronnen

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens het college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. O.J. Moore