Studiegids

nl en

Economic Chinese

Vak
2010-2011

Toegangseisen

  • BA2-college ‘Modern Chinees II: lezen en schrijven

Beschrijving

Tijdens dit college worden Chineestalige teksten gelezen over de problemen en uitdagingen van de hedendaagse economische ontwikkelingen in de Chinese Volksrepubliek.

Leerdoelen

Op derdejaars niveau vertalen naar het Nederlands van Chineestalige wetenschappelijke teksten over de hedendaagse economische ontwikkeling van de Chinese Volksrepubliek, en het analyseren van de betoogstructuur van deze teksten.

Rooster

Eerste semester, twee contacturen per week. Zie collegerooster voor tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele open vragen. Het cijfer voor dit tentamen maakt 100% uit van het eindcijfer.

Blackboard

Voor dit college wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van Blackboard.
Ga voor aanmelden naar Blackboard. Klik vervolgens op: courses > Faculteit der Letteren > China, Talen en Culturen van > 2009-2010 > Registreer/Enroll.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van dit college, kun je contact opnemen met:
Mw. Drs. Yinzhi Zhang
Arsenaal kamer 006
Tel. 071-527 2519