Studiegids

nl en

Politieke taal en verhandeling in Modern China

Vak
2010-2011

Toegangseisen

MCII Lezen en Schrijven.

Beschrijving

Dit college gaat over taalgebruik en betoogopbouw op het gebied van de Chinese politiek. We maken kennis met de belangrijkste politieke termen en begrippen, en onderzoeken de manier waarop deze termen in het politieke discours worden gebruikt. We maken hierbij gebruik van recente teksten uit diverse Chinese media, bijv. online kranten.

Mogelijke onderwerpen:

  • Basistermen op het gebied van de politiek

  • Structuur van het officiële partij-discours

  • Retoriek in politieke teksten

  • Subversieve parodieën van het officiële discours

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een goede vaardigheid opgedaan in het lezen van Chinese politieke teksten. De student zal vertrouwd zijn geraakt met de opbouw van de artikelen en met het jargon en de zinsbouw van politiek proza. Ook zal de student in staat zijn tussen de regels van de politieke retoriek door te lezen.

Rooster

Zie rooster

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Vier opdrachten (60%) en een slottentamen (40%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Wie voor de vier opdrachten gemiddeld een onvoldoende scoort, mag een vijfde opdracht maken om het cijfer op te halen. In dat geval tellen de vijf opdrachten samen voor 60%. Het slottentamen (40%) kan apart herkanst worden.

Blackboard

Collegemateriaal zal beschikbaar worden gemaakt via Blackboard

Inschrijving

Via uSis

Contact information

A. S. Keijser

Opmerkingen

OMDAT HET COLLEGE IN HET NLS WORDT GEGEVEN, GEEN MOGELIJKHEID VOOR Exchange and Study Abroad students