Studiegids

nl en

Modern Chinees II: verstaan en spreken

Vak
2010-2011

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Engels, Nederlands en Mandarijn.

Studielast: (2 ECTS per semester=) 4 ECTS * 28u = 112 uur

Leerdoelen

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Eerste en tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Per semester:

  • Groep optreden 15%

  • Luistertoets 15%

  • Slottentamen aan het einde van het semester 70% (luistertoets 15%, mondeling 55%)

Bij de herkansing moet je beide onderdelen herkansen, het is niet mogelijk alleen luistervaardigheid of alleen spreekvaardigheid te herkansen.

Het gemiddelde van het cijfer voor het eerste semester en het cijfer voor het tweede semester moet voldoende zijn; tegelijkertijd dient ook het slottentamen van het tweede semester voldoende te zijn.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Eerste semester

  • H.G. Jin, Crossing Paths, Cheng & Tsui Company (2003).

Tweede semester
Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator: Mw. Lin Chin-hui.