Studiegids

nl en

Premodern Chinees I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college is een eerste kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Wie een goed begrip wil hebben van de oude Chinese taal en cultuur, wie toegang wil hebben tot klassieke wijsheden, gedichten en proza, wie het Modern Chinees beter wil begrijpen, die moet op z’n minst de beginselen van het Klassiek Chinees beheersen.

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

  • 56 contacturen (14 weken x 4 uur per week)

  • 70 uur voorbereiding (14 weken x 5 uur per week)

  • 14 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Leerdoelen

  • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

  • inzicht in de Klassiek Chinese basisgrammatica

  • kunnen ontleden van Klassiek Chinese zinnen

  • begrip van korte Klassiek Chinese teksten in hun culturele context

Rooster

Zie het rooster op de TCC opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (tussentoets 20%, eindtoets 80%, herkansing over het geheel 100%), voor uitgebreide informatie zie Blackboard.

Blackboard

Ja. Zie http://www.blackboard.leidenuniv.nl.

Literatuur

  • Lesboek Klassiek Chinees I (wordt in de loop van het collegejaar beschikbaar gemaakt)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Voor meer informatie kijk op de Blackboard pagina