Studiegids

nl en

Arabisch: religieuze teksten

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Succesvol afronden van MSA I en II.

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de Arabische tekst-colleges MSA I en II, en is een verplicht onderdeel voor de eerstejaarsstudenten Islamitische theologie. Het college vormt een belangrijke voorbereiding op het lezen van religieuze bronteksten later in de studie.

In dit college wordt gebruik gemaakt van verschillende korte soennitische en shiitische teksten die zijn geselecteerd op het beginnersnivo van de student. Naast verbetering van Arabische taalverwerving zal de student op deze wijze kennis maken met de diversiteit van taalgebruik in de islamitische theologie, alsmede met de diversiteit aan onderwerpen, islamitische stromingen en theologen.

Leerdoelen

  • Kennis: De student verkrijgt kennis van zowel de grammatica en terminologie als van de achtergrond van de begrippen zoals gebruikt in verschillende islamitisch-theologische bronnen.

  • Inzicht: De student krijgt inzicht in de wijze van redeneren van hedendaagse islamitische theologen.

  • Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van de Arabische grammatica toepassen op verschillende soorten islamitische bronteksten van relatief eenvoudige aard.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen

Blackboard

De literatuur wordt beschikbaar gesteld middels Blackboard.

Literatuur

Door studenten aan te schaffen:

  • Woordenboek Hans Wehr (verplicht!)

Tijdens de colleges worden de volgende teksten ter hand gesteld:

  • korte artikelen/preken van de Libanese shiistische sheik Mohammed Fadlallah

  • korte artikelen/preken van de Syrische soennitische sheik Ramadan al-Boeti

  • gedeelten uit het boekje ‘Hisba’ van de voormalige Egyptische Azhar-docent Ahmad Sabri

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Berger
Jaber

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.