Studiegids

nl en

WC: Modern 19de Eeuw: Paragone

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het Italiaanse woord paragone betekent vergelijking, een vergelijking die voortgekomen is uit het streven van kunstenaars uit de tijd van de Renaissance zich te kunnen meten met de de beoefenaars van de artes liberales, de vrije kunsten. De vergelijking begint met het definiëren van de specifieke eigenschappen van een bepaalde tak van kunst en komt uit op een waardering: welke is nu mooier? of beter? of hoogstaander?
Bestudeerd zal worden hoe in de loop van de tijd deaccenten verschuiven van de relatie tussen schilder en beeldhouwkunst 15e-17e eeuw, naar beeldende kunst versus muziek 19e eeuw en van muziek versus filosofie in de 20ste eeuw.

Leerdoelen

Doel is inzicht te krijgen in een aantal basisbegrippen die in de discussies gebruikt worden, welke hun relatieve waarde is en welke er in de 21ste eeuw aan gehecht kan worden.

Rooster

Rooster 2010-2011

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk en mondelinge presentatie

Blackboard

Literatuur

In elk geval de Salons van Diderot, Baudelaire en Zola

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. J.L.L. Tilanus

Opmerkingen