Studiegids

nl en

WC: Beeldende kunst Mod & Comtemporain: Pionieren in de hedendaagse beeldende kunst

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Tijdens de studie kunstgeschiedenis worden vooral werkstukken geschreven over kunstenaars over wie informatie te vinden is in de bibliotheek. In de beroepspraktijk verkeert de kunsthistoricus echter vaak in de situatie dat er een (wetenschappelijke) tekst geschreven moet worden over het werk van een kunstenaar waarover geen literatuur te vinden is (bijv. in het geval van een beginnend kunstenaar, een nog onbekend kunstenaar, of een kunstenaar uit een regio waar weinig over kunst gepubliceerd wordt of in een taal die je niet kan lezen). Wat te doen is zo een geval? De uitdaging is om dan zelf een referentiekader te creëren en een theoretisch fundament. In de colleges wordt over verschillende oplossingen gediscussieerd en wordt van de deelnemers gevraagd diverse mogelijkheden te onderzoeken.

Leerdoelen

In vervolg op het werkgroeponderwijs in de propedeuse wordt een verdere basis gelegd voor het verrichten van kunsthistorisch onderzoek. De student leert kunstwerken te vergelijken en relevante kunsthistorische en -theoretische vakliteratuur en bronnen te zoeken, te analyseren en in onderzoek te gebruiken. De student leert dit onderzoek in een helder en goed opgebouwd mondeling en schriftelijk verslag te presenteren.

Rooster

BA3 rooster deeltijd 2010-2011

Onderwijsvorm

Keuze uit:

  • Werkcollege

Toetsing

  • referaat, werkstuk en kleine tussentijdse opdrachten

Blackboard

Voor actuele informatie, rooster, opdrachten, onderzoeksvoorstellen, etc

Literatuur

  • Reader; verkrijgbaar bij het Studiepunt in Lipsius.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Helen Westgeest

Opmerkingen