Studiegids

nl en

Basisbegrippen: Culturele Vakken dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het college geeft een introductie in de elementaire begrippen die inzicht bieden in de eigenschappen en effecten van de literaire tekst. In de eerste zes weken wordt het culturele object vooral als een vorm van communicatie behandeld, waarbij de verschillende onderdelen van het communicatiemodel als leidraad dienen. Na deze zes weken zal het culturele object vooral als handeling worden opgevat en staat het begrip performativiteit centraal. Begrippen die verder aan bod komen zijn: intentionaliteit en auteur, intertekstualiteit, receptie en interpretatie, culturele context, gender en seksualiteit, fictionaliteit, mimesis, genre en traditie, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, en de canon.

Leerdoelen

Met deze cursus wordt een eerste aanzet gegeven tot het wetenschappelijk en kritisch leren omgaan met en reflecteren op de basale begrippen die in de culturele vakken worden gehanteerd..

Rooster

Collegerooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Keuze uit:
Responsie/hoorcollege.
Studenten geven korte presentaties over de bestudeerde teksten en op basis van de presentatie wordt de betreffende problematiek verder toegelicht en uitgediept.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal;, samenvattingen van presentaties;

Literatuur

A. Verschillende theoretische teksten (Als PDF op Blackboard)
B. Verder hanteren we als literair/cultureel basismateriaal bij deze collegereeks de volgende
werken:

  • De roman Specht en zoon (2005) van Willem-Jan Otten;

  • Honoré de Balzac, ‘Het onbekende meesterwerk’

  • Een tentoonstelling kunst e/o design

  • De film ‘Lola Rennt’ (Tom Tykwer,1998)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.H. Groot
Dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen