Studiegids

nl en

Geschiedenis van het jodendom en het moderne Israël

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college is bedoeld als eerste kennismaking met het jodendom: de geschiedenis, godsdienst, en cultuur (zoals rituelen, feesten, en symbolen), alsmede met de moderne geschiedenis van Israël.

Leerdoelen

Dit college geeft inzicht in de hoofdlijnen van de joodse godsdienst, zowel wat betreft de verschijningsvormen in de praktijk (synagoge, liturgie, gedragsleer, rituelen, symbolen, de kalender) alsook de geschiedenis en achtergrond van de traditie: Rabbijns jodendom, Misjna, Talmoed, filosofie en mystiek, religieuze stromingen. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de opkomst van het Zionisme tot aan de stichting van de Staat Israël.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen over de collegestof en de opgegeven literatuur.

Blackboard

Via Blackboard wordt algemene informatie over het college verstrekt.

Literatuur

  • De te gebruiken literatuur wordt op college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Mw. Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.
Dr. M.F.J. Baasten. Telefoon: 071-527 2257/2727

Opmerkingen

Overzicht
In de eerste week wordt een algemeen overzicht gegeven van de joodse kalender, de feesten en de rituelen. In week 2 t/m 7 wordt de geschiedenis van het rabbijnse, middeleeuwse en moderne jodendom behandeld. In week 8 t/m 12 behandelen we de periode vanaf de opkomst van het Zionisme tot aan de stichting van de Staat Israël.