Studiegids

nl en

PG: Kunstnijverheid & Design Modern: Opvattingen over moderniteit in het interieur 1870-2000 dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het begrip ‘modern interieur’ heeft in de verschillende tijdperken verschillende betekenissen. Bovendien is er een begripsverwarring tussen modern en modernistisch. Zo geven veel overzichtswerken in de periode tussen 1918 en 1965 aan het begrip modern, de eenzijdige uitleg van modernistisch. In dit werkcollege onderzoeken we deze begrippen en trachten we via de verplichte literatuur en bronteksten een genuanceerder beeld over beide begrippen te verwerven.

Leerdoelen

Kritisch analyseren van bronteksten en secundaire literatuur met betrekking tot het hoofdthema. Het leren verwoorden van die kritische analyses in referaatvorm. Onderzoeken van deelvragen met betrekking tot het hoofthema en verslaglegging daarvan in een leesbaar en wetenschappelijk onderbouwd essay.

Rooster

Rooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Keuze uit:
werkcollege

Toetsing

Mondelinge presentaties en werkstuk

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter informatie en voor het met elkaar delen van documenten en eventuele groepsdiscussie buiten de contacturen.

Literatuur

Aan te schaffen:
P. Sparke, A. Massey, T. Keeble en B. Martin, Designing the Modern Interior, from the Victorians to Today, New York 2009

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.M. Koch

Opmerkingen