Studiegids

nl en

Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit responsie/hoor/werkcollege verdiepen de studenten theoretische reflectie op onderzoeksperspectieven die relevant en actueel zijn in de bestudering van de visuele en materiële kunsten van verleden en heden. Studenten bestuderen deze aan de hand van discussies die in de kunstgeschiedenis worden gevoerd.

Leerdoelen

Vanuit de tijdens de studie opgebouwde brede inhoudelijke vakkennis leren studenten in deze colleges hoe zij als zelfstandig wetenschappelijke onderzoeker te werk kan gaan. Zij leren kritische vragen te stellen vanuit actuele onderzoeksperspectieven en deze vragen te betrekken op een gekozen onderzoeksveld

Rooster

Collegerooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Literatuur

N.n.b.

Aanmelden

Via uSis

Contact

stucoKG@hum.leidenuniv.nl