Studiegids

nl en

BA Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis binnen specialisatie dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. In dit werkstuk laat de student zien dat hij/zij een wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en uitvoeren. Het onderwerp wordt gekozen binnen de specialisatie van de student en vastgesteld in overleg met de begeleidende docent. Het verdient de voorkeur om dit onderwerp inhoudelijk aan te laten sluiten bij het onderwerp van de projectgroep of van de hoorcolleges Onderzoeksperspectieven. Voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Leerdoelen

De student kan zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante methoden en technieken. Kan op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren. Kan zelfstandig de onderzoeksresultaten in een helder en bondig wetenschappelijk betoog verwerken en verdedigen.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Zelfstudie en drie responsiecolleges werkstukbegeleiding.

Toetsing

Inleverdata nader te bepalen, zie data website opleiding, onder studenten.
Het werkstuk bedraagt ca. 17-21 pagina’s, dat is ongeveer 8.500 woorden inclusief noten, bibliografieën en bijlagen.

Blackboard

nvt

Literatuur

nvt

Aanmelden

Bij de coördinatoren van de verschillende specialisaties (zie bij docenten, via een inschrijfformulier).
NB: voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Informatie

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:
Oude beeldende kunst/Prent- en tekenkunst:

Opmerkingen

nvt