Studiegids

nl en

Literatuurtentamen binnen specialisatie dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s, functioneert als oriëntatie op het bachelorwerkstuk in een van de specialisaties van de BA. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Veelal zal deze docent ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

De student kan kunsthistorische literatuur kritisch evalueren, belangrijke kunsthistorische begrippen en theorieën identificeren. Is in staat deze begrippen en theorieën te hanteren bij het ordenen en analyseren van literatuur, zoals bijvoorbeeld uitgewerkt onderzoek waarin de onderzoeksmethoden van kunstgeschiedenis worden gedemonstreerd.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Mondeling tentamen van 1 uur, na individuele afspraak met de docent, in de maanden februari, maart en april.

Blackboard

nvt

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met de docent samengesteld en zal meestal uitgaan van een persoonlijke keuze uit een vastgestelde lijst per afstudeerrichting.

Aanmelden

In overleg met docent

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:
Oude beeldende kunst/Prent- en tekenkunst:

Moderne beeldende kunst/Fotografie:

Theorie en geschiedenis van de architectuur:

Kunstnijverheid/Industriële vormgeving:

Opmerkingen

nvt