Studiegids

nl en

WC: Beeldende kunst & architectuur vroegmodern: Venetië dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Geen stad in Europa heeft zo’n eigen karakter als Venetië. Wat betekent dat voor de Venetiaanse kunst? De onderwerpen die in deze werkgroep bestudeerd worden, betreffen de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw, gezien tegen de achtergrond van de bijzondere politieke situatie in de stad. Gekozen is voor een thematische aanpak. Tot die thema’s behoren de verhouding tussen de stad en het vasteland, de inbreng van de opdrachtgever, de rol van de beschouwer en de samenwerking van schilders, beeldhouwers en architecten.

Leerdoelen

Inzicht in de kunstgeschiedenis van Venetië in het behandelde tijdvak.
Kritisch beoordelen van vakliteratuur en oefening in vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek.
Tussentijdse mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten.
Schrijven van een onderbouwd werkstuk over een kunsthistorisch probleem.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht.

Toetsing

  • Mondelinge presentatie

  • Schriftelijke presentatie in een werkstuk

  • Tijdens de colleges wordt een actieve deelname verwacht.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen over colleges, onderwerpen, werkstukeisen e.d.

Literatuur

Aan te schaffen voor het begin van het college: Norbert Huse en Wolfgang Wolters / The art of Renaissance Venice: architecture, sculpture and painting, 1460-1590 (Chicago 1990).
Of de Duitstalige versie: Venedig: die Kunst der Renaissance: Architektur, Skulptur, Malerei, 1460-1590 (München 1986).
Gedurende de colleges wordt nadere literatuur opgegeven.

Aanmelden

Via uSis

Contact

E.J.M. van Kessel
E. Grasman

Opmerkingen

nvt