Studiegids

nl en

Cultureel Erfgoed en Collecties II: Musea, Collecties en Presentatie dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Het centrale thema van de collegereeks Musea, collecties en presentatie is het
verzamelen, beheren, presenteren en conserveren van cultureel erfgoed, in heden en verleden. Het accent zal liggen op het ontstaan en de ontwikkeling van het (kunst)museum en op architectonische, maatschappelijke en theoretische kwesties rond hedendaagse musea en museale presentaties.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over instellingen die samen zijn te voegen onder het aspect Cultureel Erfgoed. Zij leren collecties te analyseren en presentaties van kunst kritisch te beschouwen.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

nvt

Literatuur

  • E. Bergvelt, D.J. Meijers en M. Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst vn 1500-heden, Zwolle: Waanders, 2005.

  • V. Newhouse, Towards a New Museum, New York: Monacelli Press, 1998 (ISBN 1885254601).

  • Aanvullende literatuur n.t.b.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. M. Keblusek

Opmerkingen

nvt