Studiegids

nl en

Kunstnijverheid/Industriële vormgeving Capita Selecta dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

De serie van twaalf of dertien hoorcolleges geeft een chronologische behandeling van diverse vormen van kunstnijverheid/materiële cultuur en industriële vormgeving vanaf 500 tot heden: wooncultuur en interieur, edelsmeedkunst, textiel, keramiek en dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zowel ambachtelijk als industrieel vervaardigd. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van objecten, hun rituele en/of praktische functie, technische aspecten, kunstenaars/ambachtslieden, producenten, en aan opdrachtgevers/consumenten. De West Europese toegepaste kunst is het uitgangspunt, maar invloed van niet-westerse producten en technieken komt eveneens aan de orde.

Leerdoelen

Studenten verwerven basiskennis over de geschiedenis en theorie van kunstnijverheid/materiële cultuur en industriële vormgeving
Zij krijgen inzicht in visuele aspecten van kunstnijverheid en industriële vormgeving en
kennis omtrent objecten op het gebied van vormgeving en hun historische en culturele contexten en inzicht in theoretische aspecten van de benadering van dit vakgebied

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege en één practicumbijeenkomst; zelfstandige literatuurstudie bij de colleges en voor het tentamen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

nvt

Literatuur

Vol- en deeltijd:

  • Collegereader, verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren.

  • Heskett, Industrial Design, Londen: Thames and Hudson, 1980.

Aanmelden

via uSis

De cursus kan ook worden gevolgd door Minorstudenten en Studenten voor het Keuzepakket Kunstgeschiedenis. Tevens als A la Carte.

Contact

Dr. M.H. Groot

Opmerkingen

nvt