Studiegids

nl en

Middeleeuwen / Nieuwe Tijd; Beeldende kunst / Prent- en tekenkunst dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In een reeks van colleges wordt ingegaan op de beeldende kunsten vanaf Cimabue tot David, d.w.z. vanaf de late dertiende eeuw tot aan het einde van de achttiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en de beeldhouwkunst in de Nederlanden en in Italië, met bijzondere aandacht voor aspecten van stijl, iconografie en functie. In de beide laatste colleges wordt aan de hand van originele prenten tevens aandacht besteed aan enkele boegbeelden van de prentkunst.

Leerdoelen

De student leert de belangrijkste objecten uit de geschiedenis van de beeldende kunsten uit de gekozen periode herkennen en dateren en kan deze plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkeling en binnen de historische en culturele context waarin deze objecten functioneren.

Rooster

Collegerooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Het Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens en mededelingen.

Literatuur

Fred S. Kleiner (red.). Gardner’s Art through the Ages. A Global History, Belmont Californië, Singapore, Londen e.a.: Thomson / Wadsworth Learning 2005.
ISBN 13: 978-0-495-09307-7

Aanmelden

Reguliere studenten: aanmeldenvia uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Coördinator Dr. E. Grasman

Opmerkingen

n.v.t.